top of page

Coaching

   Wanneer Coaching begeleidingstraject:

Een coaching begeleiding traject kan worden ingezet als een werknemer individuele begeleiding nodig heeft in relatie tot zijn/haar werk of prive gerelateerde problemen.
Als draagkracht en draaglast niet meer in balans zijn. Hierin spelen o.m. Psycho Sociale aspecten in mee. 

Zoals: omgaan met stress, omgaan met ziekte, rouwverwerking, piekergedrag, scheiding etc..

Het is het begeleiden bij de ontdekkingsreis naar de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerker. 
Uitgangpunten zijn: jouw eigen kracht ontdekken en het weghalen van belemmeringen.

Dit traject kan veel betekenen: zelfvertrouwen ontwikkelen, meer openheid in communicatie, sterker zelfbewustzijn, afname van klachten, beter omgaan met stress, omgangsvormen en werkhervatting.

Voor iedere werknemer die een begeleidingstraject doorloopt zijn de invalshoeken anders. Daarom zal een uitgebreide intake met desbetreffende medewerker aangeven welke van bovengenoemde onderwerpen voor hem/haar van toepassing zijn en waarop we ons gaan richten. 

De individuele doelen worden opgesteld. Deze worden eventueel aangevuld met organisatiedoelen, dit gebeurt in overleg met betrokkene en leidinggevende.

Deze persoonlijke begeleiding is geen cursus of methode maar een bewustwordingsproces, op het gebied van Psycho Sociale begeleiding met een doordachte opbouw, op de persoon gericht.

Na aanmelding volgt een intake gesprek. Deze zal op basis van een eenmalige betaling in rekening worden gebracht. Na het intake gesprek volgt er korte samenvatting van de doelen en het aantal keren er ingeschat zijn voor het traject.

 

Coaching trajecten  worden op basis van offerte uitgebracht.

bottom of page