top of page

Wat is Psychosociale begeleiding?

Wat is Psychosociale begeleiding?

In de psychosociale begeleiding gaat men er vanuit dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Een gezonde geest en een goed functionerend lichaam zijn nodig om goed in relatie met jezelf en de omgeving te staan. Een moeilijke situatie verstoort het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving.

Iedereen beschikt over natuurlijke krachten en wijsheid om probleemsituaties op te lossen. Met andere woorden om zichzelf te herstellen. Maar soms voelen problemen te zwaar en hoe langer deze aanhouden, hoe groter de spanningen.

Een psychosociaal therapeut geeft je alle ruimte om je te uiten, je verhaal te vertellen en wat het met je doet. Dit kan je inzicht verschaffen en daardoor ruimte creëren hoe je verder kan in je situatie. 
Het doel van psychosociaal werk is het in zo vroeg mogelijk stadium onderkennen van psychische, lichamelijke en sociale klachten. Psychosociaal werk is een uniek, kortdurend, individueel therapeutisch model, gebaseerd op een holistische visie.

Wanneer kan ik als psychosociaal therapeut worden ingezet:
 

  • Chronische aandoeningen

  • Omgaan met stress

  • Omgaan met ziekte

  • Slapeloosheid

  • Piekergedrag

  • Rouwverwerking

  • Scheidingsproblematiek

  • Relatieproblemen/gezin/partner/familie/vrienden


De gesprekken starten altijd met een intake. Kosten intake : € 95,00. Voor de vervolg gesprekken zijn de kosten € 80,00. Afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden worden deze kosten geheel of deels vergoed.

Voor meer informatie vergoedingen: NFG vergoedingen.

 

Afspraken telefonisch: 0229-583025 of info@neuroki.nl

Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

bottom of page