top of page

NFG & vergoedingen

NFG & vergoedingen

Therapeute Els Dudink is erkend door de NFG ( Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

Vanuit een Holistisch bezonnen visie op de mens, mens-lichaam, mens-geestelijkheid, mens-spiritualiteit en mens-natuur te werken aan een wereld waarin gezondheid, vrede, vrijheid en spiritualiteit inhoudsvolle begrippen zijn. Een wereld waarin de mens weer toekomst heeft en waarbij natuur en harmonie met elkaar als een eenheid kunnen voortbestaan.

De NFG beoogt het behoeden van het ,holistisch gebeuren’ als sluitsteen voor de hulpverlening, waarbij van de volgende stellingen wordt uitgegaan:

  • de hulpvrager is meer dan zijn/haar ziekte

  • elk mens is een uniek holistisch geheel van onderlinge afhankelijke relaties tussen lichaam, verstand, emoties en spiritualiteit.

  • gezondheid houdt in dat er een evenwicht is tussen deze relaties, ziekte kan gezien worden als een verstoring van deze harmonie.

  • ieder mens heeft de capaciteit om zijn/haar kwaliteiten af te bakenen en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf.

  • de hulpverlener onderkent en activeert de latente biologische, geestelijk en spirituele mogelijkheden tot genezing, ontspanning, vrede en vrijheid en ondersteunt de bewustwording van de keuzemogelijkheid van de individuele hulpvrager.

  • ziekte kan groeibevorderend zijn: pijn, lijden en veroudering kunnen waardevolle gebeurtenissen zijn in iemands leven.


Vergoedingen zorgverzekeraars
Ik word door de zorgverzekeraars erkend.
Het vergoedingsbedrag van een consult is afhankelijk van verschillende factoren; zoals o.a. de polisvoorwaarden van de aanvullende zorgverzekering. De tabel vergoedingen 2019 klik hier.

bottom of page