top of page

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Een bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zich gespecialiseerd in werk gerelateerd- en /of privé problematiek die het functioneren op het werk belemmeren.
Als bedrijfsmaatschappelijk werker geef ik psychosociale begeleiding, gericht op het beter en gezond functioneren van werknemers in organisaties. 

Je kunt bij mij terecht met problemen die in de werksituatie tot uiting komen en met problemen in de privésfeer die weer doorwerken in de werksituatie. Het één staat niet los van het ander. Het gaat om de mens in zijn totaliteit.
Ik werk zowel curatief (verminderen van verzuim) als preventief (voorkomen van verzuim).
Deze kan ingezet worden in individuele begeleiding of in de vorm van bedrijfstraining. 

Bewustwording:

Bedrijfsleiding en personeelsconsulenten zijn zich bewust dat gezond en goed functioneren van werknemers leidt tot betere prestaties. Daarom wordt vaak actief personeelsbeleid gevoerd. Dit kan helaas niet voorkomen dat werknemers ziek worden of dreigen uit te vallen. Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) hebben zowel de werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting. Beide moeten er voor zorgen dat als de problemen werk gerelateerd zijn, die de werknemer ziek maken of houden, aangepakt worden. Dit geeft een bepaalde bewustwording op gedrag. Vanuit de leiding die ziet of ervaart dat zijn medewerker anders functioneert of communiceert. En vanuit de medewerker dat deze signalen serieus genomen worden en inzicht krijgt wat gaande is. Als bedrijfsmaatschappelijk werker kan ik hierbij ondersteuning bieden. 

Kerntaken:

Een bedrijfsmaatschappelijk werker heeft twee kerntaken.

1.     Individuele begeleiding

Ik bied doelgerichte, kortdurende hulp, hanteer het vijf gesprekken model. Er wordt gewerkt met inzicht gevende gesprekken, wat is gaande. Niet gericht op de problematiek (onmogelijkheden) maar op de mogelijkheden van de werknemer

2.     Consultatie aan leidinggevende(n)

Consultatie kan aan leidinggevenden worden gegeven, bijvoorbeeld bij re-integratie van een werknemer na een periode van ziek zijn. Of een situatie waarin de leidinggevende zelf dreigt vast te lopen in relatie tot zijn werknemer.

Begeleidingstraject:
•    Intake: Wat is gaande en daar vanuit doelen vast stellen.
•    Individuele begeleiding of een coaching traject 

Bedrijven kunnen medewerkers aanmelden voor een interventieconsult/intake. Na dit consult wordt een offerte uitgebracht voor het vervolg traject.

bottom of page