top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: NeuroKI

Inschrijven cursussen/trainingen individueel en of bedrijven:

 

U schrijft u in via het aanmeldingsformulier.

Bij inzending van het ingevulde inschrijfformulier of akkoord offerte verbindt deelnemer zich aan de betalingsvoorwaarden hier voorgelegd. Voor bedrijven geldt eerst een intake.

 

De inschrijving op volgorde van aanmelding.

 

Betalingsvoorwaarden:

Betaling na ontvangst van factuur, betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen.

 

Wijziging of annulering:

Men kan de inschrijving wijzigen of annuleren onder de volgende voorwaarden;

a)      Een wijziging of annulering van een inschrijving kan alleen schriftelijk geschieden door een direct verantwoordelijke van het bedrijf / instelling en of bij particuliere inschrijving, mits het ziekte van cursist of naaste(n) respectievelijk in de eerste graad van de cursist betreft.

b)     Bij annulering, waar: a) niet van toepassing, tot 14 dagen voor de cursus wordt € 25 (inclusief BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht. Het reeds betaalde bedrag wordt niet terug gestort, als voor een cursus/training een nieuwe aanvangsdatum door Neuroki wordt aangeboden.

c)      Bij annulering tussen 14 dagen en tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de trainingskosten, mits de factuur is voldaan, teruggestort.

d)     Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus/training vindt geen verrekening plaats, mits a) van toepassing is.

e)      Wijzigingen en annuleringen zijn alleen van toepassing zoals is genoemd in sub a).

 

Neuroki heeft het recht een training te annuleren tot 7 werkdagen voor aanvang van de trainingen. De training gaat door, tenzij anders is vermeld, bij inschrijving van minimaal 5 cursisten. De cursisten ontvangen bij niet doorgaan van de training 7 werkdagen voor aanvang van de training hierover bericht, zo mogelijk wordt een passend alternatief (datum) aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terug betaald.

 

Algemeen:

De informatie geeft aan door wie de training wordt gegeven. Dit kan door Neuroki, indien noodzakelijk, te allen tijde worden aangepast.

 

Aansprakelijkheid:

Neuroki en medewerkers van Neuroki zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies en diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een training en cursus.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 37120048 trainingen.

bottom of page